कानात आवाज का येतो?
कानात आवाज येणे आणि बरोबरीने तोल जाणे ही समस्या नक्की कानाची समजावी की मेंदूची?..विचारात पडलात ना? ही समस्या कानाचीच आहे आणि त्यावर उपायही आहेत. त्याविषयी थोडेसे.
कानाचा आणि शरीराचा तोल सांभाळण्याचा संबंध काय?
आपल्याला जो दिसतो तो कान फक्त बाहेरचा कान असतो. पण कानाच्या रचनेनुसार त्याचे बाहेरचा कान, मधला कान आणि आतला कान असे तीन भाग आहेत. यातील आतला हा खूप आत- म्हणजे मेंदूच्या जवळ असतो. या आतल्या कानाला काही दुखापत झाली की कान स्वत:च आवाज करायला सुरूवात करतो. आतल्या कानात ऐकण्याचा आणि शरीराचा तोल सांभाळण्याचा असे दोन अवयव असतात. कानाचे काम ऐकण्याचे हे सर्वाना माहीत असले तरी कानाचा तोल सांभाळण्याशी असलेला हा महत्वाचा संबंध अनेकांना ज्ञात नसतो. दैनंदिन जीवनातील कोणतेही काम करायचे तर शरीराचा तोल सांभाळला जाणे गरजेचे. तोल जाण आणि चक्कर येण्याच्या जवळपास ४० ते ४५ टक्के रुग्णांमध्ये आतल्या कानात निर्माण झालेल्या समस्येमुळे तोल जात असल्याचे दिसून येते. या रुग्णांमध्ये जेव्हा तोल जाणे थांबते तसे कानात आवाज येणेही कमी होत जाते. ही समस्या चाळीस वर्षांच्या पुढच्या वयाच्या लोकांमध्ये अधिक दिसते.

कानात आवाज का येतो?
कानात आवाज येण्याची विविध कारणे आहेत. आतल्या कानाला झालेला विषाणू संसर्ग किंवा त्याला आलेली सूज, आतल्या कानाला मार लागणे ही कारणे सामान्यत: दिसतात. काही रुग्णांमध्ये लैंगिक संबंधांमधून पसरणारा आजार-ओटो सिफिलिस किंवा न्यूरो सिफिलिस- हा देखील आतल्या कानाच्या समस्येला कारणीभूत ठरलेला दिसतो. आपल्या डोक्यात मेंदूच्या बाजूने एक प्रकारचा द्रव फिरत असतो आणि तोच द्रव आतल्या कानातही फिरतो. न्यूरो सिफिलिस या आजारात या द्रवाला संसर्ग होतो आणि तोच संसर्ग आतल्या कानालाही होऊ शकतो.
‘मिनिअर्स डिसिझ’ हे कानात आवाज येणे व तोल जाण्याचे आणखी एक कारण. यात अचानक फिरणारी चक्कर येणे, खूप वेळ गरगरते, कानात दडा बसतो, आवाज येतो आणि ऐकण्याची क्षमताही कमी होते.

निदान कसे करतात?
अंतर्कणात निर्माण झालेली समस्या ‘सीटी स्कॅन वा एमआरआय’ने सापडणारी नाही. विविध प्रकारच्या ‘फंक्शनल’ चाचण्यांनी तो शोधता येतो. रुग्णाच्या कानात आवाज येणे आणि तोल जाणे नक्की कशामुळे हे एक कोडेच आहे. कारण मानेचा त्रास, रक्तदाबाचा त्रास, रक्तपुरवठा कमी पडणे, पायातील ताकद गेल्यामुळे अशा अनेकविध कारणांमुळे चक्कर तोल जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे येणारी चक्कर आणि कानातील आवाजाचे नेमके कारण कळून घेण्यासाठी साधारणत: एक तासाच्या फंक्शनल चाचण्या केल्या जातात. कानात आवाज येणे आणि तोल जाण्याकडे दुर्लक्ष करणे बरे नाही. दुर्लक्ष झाल्यास ती समस्या वाढत जाते. तोल जाऊन पडल्यास हातापायांना वा डोक्याला दुखापत होण्याचीही शक्यता असते.

उपचार काय?
* समजा उजव्या कानातून आवाज येत असेल आणि डावा कान चांगला असेल तर आपला मेंदू स्वत:च उजव्या कानाची समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. कानाच्या या समस्येला औषधांचा फारशी गरज नसते. ही औषधे ‘सीडेटिव्हज्’ असतात. कानात निर्माण झालेली समस्या औषधांमुळे दाबून टाकली जाते आणि त्यामुळे मेंदू त्या समस्येवर जे उपाय करु पाहात असतो त्याचा गोंधळ उडतो. त्यामुळे औषधे बंद केल्यावर समस्या पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता असते. या औषधांचे काही दुष्परिणाम देखील आहेत.
* अर्थात आतील कानाला झालेला संसर्ग न्यूरो सिफिलिसमुळे असेल तर त्यावर प्रतिजैविके द्यावी लागतात. परंतु आतील कानाच्या विषाणू संसर्गाला औषध द्यावे लागत नाही, कारण विषाणू संसर्ग होऊन गेल्यानंतर त्याचा परिणाम म्हणून आतील कानाची समस्या निर्माण झालेली असते. तर मिनिअर्स डिसिजमध्ये कान शांत करायला स्टिरॉइड इंजेक्शन द्यावे लागते.
* कानातील समस्या दूर करण्याच्या कामी मेंदूला प्रशिक्षित करता येते. याला ‘व्हेस्टिब्यूलर रीहॅबिलिटेशन’ असे म्हणतात. म्हणजेच कानातील तोल सांभाळणाऱ्या यंत्रणेचे एक प्रकारे पुनर्वसन. विशिष्ट प्रकारच्या व्यायामांच्या आधारे मेंदूचे हे प्रशिक्षण करताकरता येते. अर्थात हे व्यायाम प्रत्येकाच्या समस्येनुसार वेगवेगळे असतात आणि ते सुरू केल्यावर त्याचा चुटकीसरशी परिणाम दिसला असे होत नाही. त्याला काही वेळ द्यावा लागतो व त्यामुळे आजार बरा होऊ शकतो. या व्यायामांच्या चार ते पाच पायऱ्या आहेत. साधारणत: दररोज एक ते दीड मिनिटे असा पाच वेळा असा सुचवलेला व्यायाम केला की कानाची तक्रार दूर करण्यासाठी मेंदूचे प्रशिक्षण सुरू होते. दहा ते बारा आठवडय़ांत त्याने फरक पडू शकतो.

keywords
tinnitus treatment
tinnitus cure
ringing in ears treatment
tinnitus relief
ringing in ears
tinnitus remedies
tinnitus causes
what causes ringing in the ears
tinnitus sound therapy
noise in ear
tinnitus symptoms
stop ringing in ears
ear tinnitus
tinnitus in one ear
buzzing in ear
ringing in my ears
tinnitus help
ringing in left ear
tinnitus masker
natural remedies for tinnitus
natural treatment for tinnitus
constant ringing in ears
natural cure for tinnitus
ringing in one ear
ginkgo biloba tinnitus
tinnitus sound
ringing in ears causes
ear drops for tinnitus
is there a cure for tinnitus
supplements for tinnitus
tinnitus and hearing loss
tinnitus retraining therapy
severe tinnitus
ear ringing relief
hearing loss causes
ear ringing remedy
vitamins for tinnitus
high pitched ringing in ears
tinnitus hearing loss
tinnitus stress
stop tinnitus
loud ringing in ears
tinnitus therapy
herbs for tinnitus
what causes hearing loss
best treatment for tinnitus
ear noise treatment
home remedies for tinnitus
homeopathic remedy for tinnitus
ringing in one ear only
hearing tinnitus
tinnitus causes and treatments
hearing loss cure
tinnitus causes and cures
can tinnitus be cured
tinnitus masking device
pulsatile tinnitus treatment
ringing in right ear
tinnitus cure found
herbal remedies for tinnitus
tinnitus clinic
hearing loss symptoms
ringing noise in ear
white noise for tinnitus
ringing in head
tinnitus management
human ear
hearing disorders
chronic tinnitus
earrings
what causes ringing in your ears
constant ringing in my ears
new tinnitus treatment
ringing in your ears
ear ringing sound
ear tinnitus treatment
hearing aids and tinnitus
tinitus
sudden hearing loss
tinnitus control
tinnitus specialist
is there any cure for tinnitus
signs of hearing loss
help with tinnitus relief
tinnitus headphones
is there a cure for ringing in the ears
pulsatile tinnitus
treatment for tinnitus ear ringing
homeopathy for tinnitus
hissing in ears
mild hearing loss
tinnitus treatment cure
any cure for tinnitus
ear infection tinnitus
sudden sensorineural hearing loss
tinnitus treatment in homeopathy
whats tinnitus
loud tinnitus
is there any treatment for tinnitus
what causes tinnitus in ears
tinnitus cure 2016
hearing aid for tinnitus masking
constant tinnitus
ear damage
best cure for tinnitus
help for tinnitus sufferers
tinnitus noise
tinnitus support group
herbal treatment for tinnitus
what can cause tinnitus
best tinnitus relief
meds for tinnitus
hissing sound in ear
tinnitus device
what to take for ringing in the ears
vascular tinnitus
ear ringing problem
severe hearing loss
hearing damage
tinnitus test
tinnitus surgery
cause of tinnitus ringing in the ears
whistling in ear
help for ringing ears
tinnitus solutions
tinnitus treatment 2016
ear problem tinnitus
what can be done for ringing in the ears
ringing in both ears
ear tinnitus cure
what causes ringing in my ears
get rid of tinnitus
what causes tinnitus ringing in the ears
severe tinnitus relief
reduce tinnitus
tinnitus support
tinnitus doctor
relief for tinnitus sufferers
tinnitus medication
tinnitus sound treatment
is there a treatment for tinnitus
latest treatment for tinnitus
can tinnitus be treated
what helps ringing in the ears
hissing in ears treatment
constant ringing in ears treatment
pulsatile tinnitus causes
ear ringing tinnitus
severe tinnitus treatment
what causes buzzing in the ears
home cure for tinnitus
tinnitus and stress
cure for tinnitus soon
can you cure tinnitus
ear noise tinnitus
ringing in left ear only
what can cause ringing in the ears
ringing in ears at night
best remedies for tinnitus
bilateral tinnitus
ear buzzing treatment
constant buzzing in ears
cures for tinnitus relief
can tinnitus cause hearing loss
what can be done for tinnitus
ringing in ears tinnitus remedy
constant ringing in left ear
alternative treatment for tinnitus
new cure for tinnitus
what causes tinnitus in one ear
tinnitus healing
tinnitus disease
ear ringing medication
treatment for tinnitus caused by hearing loss
hearing ringing in ear
unilateral tinnitus
people with tinnitus
will there ever be a cure for tinnitus
buzzing in my ear
arches tinnitus
tinnitus prognosis
tinnitus cure in homeopathy
tinnitus cures and remedies
noise induced hearing loss
treatment for ringing in my ears
humming in my ear
ringing in my left ear
high frequency hearing loss
medical treatment for tinnitus
severe ringing in ears
what can you take for ringing in the ears
meds for ringing ears
acute tinnitus
is tinnitus treatable
best doctor for tinnitus treatment
ear noises causes
what causes hissing in the ears
what can i take for tinnitus
sleeping with tinnitus
any treatment for tinnitus
stop the ringing in my ears
tinnitus symptoms and cure
fix tinnitus
constant ringing in right ear
hissing in my ear
is tinnitus common
a cure for tinnitus
objective tinnitus
what causes ringing in the ears all the time
can anything be done for ringing in the ears
tinnitus dizziness
moderate hearing loss
what causes tinnitus in both ears
ear tinnitus causes
ear ringing noise treatment
persistent ringing in ears
is there a cure for tinnitus yet
ear whistling treatment
relieve tinnitus
what causes constant ringing in the ears
ear buzzing causes
arches tinnitus formula
tinnitus in both ears
constant noise in ear
is there any relief for tinnitus
buzzing in one ear
meniere
ears ringing all the time
end tinnitus
constant ringing in head
hyperacusis tinnitus
what causes noises in your ears
i have ringing in my ears
eliminate tinnitus
ringing in ear treatment at home
ringing in my right ear
hearing noises in ear
help for tinnitus cure
age related hearing loss
sensorineural hearing loss
tinnitus ringing
can you get rid of tinnitus
what causes noise in the ear
reasons for tinnitus
inner ear tinnitus
what can you take for tinnitus
treatment for ringing in your ears
ringing in ears blood pressure
causes of tinnitus in one ear
tinnitus treatment options
humming in ears causes
what causes buzzing in your ears
noise in ears not tinnitus
tinnitus and hyperacusis
tinnitus and vertigo
can tinnitus
whistling sound in ear
ringing noise in head
what can i take for ringing in my ears
constant ringing in one ear
any cure for tinnitus yet
is there a cure for tinnitus 2016
causes of tinnitus in adults
what causes humming in the ears
any help for tinnitus
unilateral hearing loss
constant humming in ear
pulsatile tinnitus symptoms
ringing in ears and dizziness
hissing in ears causes
what is tinnitus
what's good for tinnitus
common causes of tinnitus
ring stop tinnitus
humming sound in ear
symptoms of tinnitus in ear
what causes roaring in the ears
tinnitus aid
tinnitus successful treatment
is tinnitus normal
tinnitus breakthrough
what can help ringing in the ears
what causes ringing in the ears at night
latest cure for tinnitus
my ear keeps ringing
is there any help for tinnitus
ear ringing symptoms
conductive hearing loss
can anything be done for tinnitus
tinnitus symptoms and treatment
ringing in ears causes and treatments
what causes ringing in one ear
otc for tinnitus
best thing for tinnitus
ear ringings
ear ringing all day
what causes my ears to ring
loud ringing in one ear
continuous ringing in ears
bilateral hearing loss
inner ear ringing
tinnitus center
subjective tinnitus
constant ringing in your ears
ear infection and tinnitus
most effective treatment for tinnitus
treatment of tinnitus in both ears
reasons for ear ringing
high pitched ringing in one ear
severe tinnitus symptoms
causes of tinnitus in left ear
constant ringing in my head
tinnitus experts
ringing in one ear causes
can ringing in the ears be cured
ringing sound in head
tinnitus causes and symptoms
i have tinnitus
constant hissing in ears
causes of tinnitus in both ears
best solution for tinnitus
hearing problem tinnitus
is tinnitus permanent
ringing in ears dizziness
simple cure for tinnitus
tinnitus in right ear causes
things to help tinnitus
what causes ringing in your head
what causes ringing in the ears in adults
tinnitus in one ear cure
severe tinnitus causes
can you treat tinnitus
loud ringing in right ear
loud ringing in left ear
ears always ringing
hearing tinnitus symptoms
can you stop tinnitus
ringing in left ear treatment
tinnitus what causes it
constant ringing in ears cure
i hear ringing in my ears
no cure for tinnitus
what triggers tinnitus
buzzing in the ears remedy
constant ringing in ears causes
treatment for tinnitus in one ear
hearing sound in ear
tinnitus hearing test
will tinnitus ever be cured
hear ring
ringing in one ear treatment
noise in ears all the time
tinnitus natural
intense ringing in ears
buzzing in ears all the time
ear condition tinnitus
the sound of tinnitus
best doctor for tinnitus
whistling ears cure
ways to reduce tinnitus
treatment for tinnitus and hearing loss
sounds to cure tinnitus
noise in my ears all the time
frequent ear ringing
extreme tinnitus treatment
loud buzzing in ears
ringing in head and ears
tinnitus vertigo
slight ringing in ears
causes of tinnitus in one ear adults
tinnitus what is it
hearing buzzing in ear
treatment for ringing sound in ear
what causes ringing in both ears
my ears ring all the time
loud ringing in my ears
what can be done for severe tinnitus
persistent tinnitus
otc for ear ringing
tinnitus symptoms treatment
will there be a cure for tinnitus
can anything help tinnitus
ways to help tinnitus
what can be done for constant ringing in the ears
tinnitus hearing loss treatment
high pitched ringing in my ears
titanus ear ringing
ringing in your ears causes
continual ringing in ears
causes of ringing in left ear
acute hearing loss
what can cause ringing in your ears
permanent ringing in ears
inner ear problems tinnitus
humming in the ears cure
ringing in 1 ear
constant ringing in both ears
best way to treat tinnitus
extreme ringing in ears
symptoms of tinnitus in adults